Svensk djuromsorg

Köper vi svenskt kött så vet vi att det kommer från djur som har fötts upp i ett land som är världsledande i djuromsorgsfrågor.

Svenska bönder är kunniga och engagerade och har ett genuint intresse för sina djur. Det är genom bondens dagliga skötsel som djuromsorgen och djurens hälsa säkras. En stark drivkraft inom svensk djuruppfödning och avel är fokus på friska djur.

Den svenska djurskyddslagen

Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Den bygger på en förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan uppfödare, veterinärer och myndigheter. I Sverige har djuren större utrymmen och hålls i en god miljö som tar hänsyn till deras behov.

Nedan följer exempel där det svenska djurskyddet är strängare än i andra länder.

Grisar

 • Får ha knorren kvar
 • Får strö att sysselsätta sig med
 • Alltid fast golv att gå på
 • Spaltgolv (dränerande golv) endast för att göra sina behov på
 • Suggorna är fria att utföra naturligt bobyggnadsbeteende
 • Suggorna och smågrisarna har större lagstadgat utrymme än i EU
 • Fixering är förbjuden. Skyddsgrindar för att fixera suggan vid grisning får användas i undantagsfall om suggan är aggressiv mot sina kultingar eller mot djurskötaren.

Nötkreatur och får

 • Vi har lagstadgat krav på utrymme och skötsel över EU-nivå
 • Alla djur har tillgång till grovfoder; ensilage, hö, et cetera
 • Lagstadgad betesgång under sommaren för nötkreatur (utom för tjurar, av säkerhetsskäl)
 • Djurens rörelse på bete får inte begränsas
 • Nästan alla djur går lösa hela livet (under en övergångsperiod är det tills vidare tillåtet med uppbundna nötkreatur vintertid i äldre stallar, dock ej kalvar)
 • Alltid bedövning före kirurgiska ingrepp
 • Både kor och tackor föder lösgående på naturligt sätt
 • Klok avel som förebygger förlossningssvårigheter
 • Branschen accepterar inte den extrema nötkreatursrasen Belgian blue
 • Djuren har alltid tillgång till skydd för väder och vind under den kalla delen av året. Ett kontrollprogram garanterar god djuromsorg i de få nötkreatursbesättningar som endast har naturliga väderskydd.

Slakt

 • Max 8 timmars transport
 • Höga djuromsorgskrav på djurens inhysning och behandling före slakt
 • Alltid bedövning innan slakt och inga undantag, oavsett skäl.

Gå till nästa lektion