Märket Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige är en ursprungsmärkning för svenskproducerat kött och charkuterier. Märket används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna.

Märkningens fem kriterier

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
  • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
  • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej.

Helt och bearbetat kött

Helt och bearbetat kött av exempelvis nöt, gris, får, lamm, get, ren och vilda däggdjur som uppfyller kriterierna får märkas. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och att all förädling och förpackning av varan har gjorts här.

Charkuterier och sammansatta produkter

Charkuterier och sammansatta produkter ska uppfylla kriterierna, det vill säga att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och all förädling och packning har gjorts här.

I korv, leverpastej och andra sammansatta produkter ska köttet vara 100% svenskt. Även ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk och av den totala andelen råvaror, i exempelvis korv, ska innehållet vara minst 75% svenskt. All förädling och förpackning av produkten ska ske i Sverige.

Hur märks färdigrätter med kött, fågel och fisk?

Färdigrätter som exempelvis innehåller kött från nöt, gris, får, ren och vilda däggdjur märks med Från Sverige, som har samma kriterier som Kött från Sverige. Även fågel, som kyckling, fisk och skaldjur märks med Från Sverige.

Kontroll av märkningen

Alla de företag som producerar, hanterar, packar och eller tillverkar produkter som märks med ursprungsmärkningen, är certifierade enligt gällande kvalitetssystem. Företagen ansöker om att få använda märkningen och varje produkt godkänns innan den får bära märket.

För att se till att ursprungsmärkningens kriterier efterlevs gör stickprovsrevisioner hos de företag som använder märket och företagets eventuella legoproducenter. Revisionerna utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB. Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Som konsumenten ska du kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. Som företag som märker sina produkter är det också en trygghet att veta att märkningen hanteras korrekt av andra företag.

Märket Kött från Sverige tog från och med 2017 över från den tidigare ursprungsmärkningen Svenskt kött.

Anmäl dig här för att göra provet!