Finns det antibiotika i köttet?

Sedan 1986 är det förbjudet i Sverige att ge djur antibiotika annat än i medicinskt syfte. Först 2006 fattade EU samma beslut.

Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete minskat behovet av att använda antibiotika. När djuren är konstaterat sjuka får de antibiotika i Sverige. 

I andra länder, till exempel Nord- och Sydamerika är det fortfarande tillåtet att ge djur antibiotika utan kontakt med veterinär för att de ska växa bättre eller i förebyggande syfte. Det behöver inte vara medicinskt motiverat. Det är också helt förbjudet att använda tillväxthormoner till djur i Sverige.

Sverige använder minst antibiotika till livsmedelsproducerande djur av alla EU-länder.

Som alltid vid överkonsumtion av antibiotika finns risken för multiresistenta bakterier. Om djuren får antibiotika och dessutom lever trångt så har man skapat den perfekta grogrunden för multiresistenta bakterier.

Låg förekomst av multiresistenta bakterier

Det är en mycket låg förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos djur i Sverige och risken att få i sig sådana via svenskt kött är näst intill obefintlig.

Det är bra att veta att det inte finns antibiotika i själva köttet. Ett djur som fått antibiotika får inte slaktas förrän efter ett visst antal dagar efter behandling. Livsmedelsverkets restsubstanskontroll visar att svenska lantbrukare är noggranna med att inte skicka djur för tidigt till slakt och att inga tillväxtbefrämjande medel används.

Gå till nästa lektion