Uppfödning

Kursen uppfödning tar upp ämnen som svensk djuromsorg, kött, miljö och klimat samt hur svenska bönder jobbar förebyggande med djurens hälsa och inte behöver använda så mycket antibiotika.

Påbörja första lektionen

"Vilken fin utbildning"

Mycket bra och kortfattad.

Maria Lundesjö Ahnström, ICA

"Betyg 5 av 5"

Jag kommer absolut att använda det här materialet och rekommendera det till så många andra utbildare som möjligt.

Helen Åman, leg. yrkeslärare, mat och dryck, service och bemötande samt entreprenörskap
 

“Intressant"

Det är lärorikt och roligt också!

Michaela Ekelund, KLS Ugglarps

"En bra utbildning för att öka kompetensen om kött"

Det hjälper alla som jobbar med kött.

Majsan Pense, Coop