Marmorering

Att köttet är marmorerat betyder att det finns stråk av fett i muskulaturen. Det kallas även för intramuskulärt fett och bidrar till smak och saftighet. 

Fläskkarré och entrecôte är exempel på styckningsdetaljer som är marmorerade. Utanpåliggande fett är ett yttre fettlager, det kallas också för fettkappa.

Exempel på styckningsdetaljer som kan ha utanpåliggande fett är kotlettrad från gris och ryggbiff från nöt. Det bidrar med smak och saftighet vid tillagningen och ska därför sitta kvar när man tillagar köttet, man kan skära bort det efteråt om man vill.

Köttets marmorering klassificeras på en femgradig skala

Klassificering av marmorerat kött sker enligt en femgradig skala. Klass 1 innebär att köttet inte är marmorerat och klass 5 betyder att det är rikligt marmorerat. Klassificeringen utförs av slakteriet.

Köttets grad av marmorering eller mängden intramuskulärt fett beror på djurets genetiska egenskaper, hur det har utfodrats på gården och vid vilken ålder som det har slaktats.

Gå till nästa lektion