Packa upp kött

Köttet ska tas emot direkt när det kommer till butiken och ställas in i kylrum. Kylkedjan ska vara obruten.

Inför helger säljs det mer kött i butiken och logistiken ska skötas på ett sätt som gör att köttet håller sig färskt. Det ska bara tas ut så många förpackningar ur kylrummet som får plats i kyldisken, det är extra viktigt om kyldiskarna är öppna. 

Kött i förpackningar som är staplade eller placerade i kyldiskens ytterkanter får högre temperatur och hållbarheten förkortas. I kyldiskar med dörrar bevaras den låga temperaturen bättre.

Under vardagarna kan det vara kampanjer på exempelvis köttfärs, det är lika viktigt då att det inte är för många förpackningar framtagna från kylrummet och staplade i kyldisken. 

Köttfärs är ofta packat i skyddande atmosfär, med den typen av förpackning är det extra noga med tillräcklig kyla eftersom de innehåller en högre halt med syre.

Gå till nästa lektion