Kött över disk

I en manuell köttdisk får man fler möjligheter att prata om kött, ge tips, recept och skapa goda relationer .

Diskens innehåll varierar med säsongen och om det är vardag eller helg.

Tips för en attraktiv köttdisk

  1. Arbeta med ett sortiment som kompletterar disken med packade varor och som gör innehållet unikt.
  2. Den manuella disken är ett skyltfönster för hela butiken. Gör disken attraktiv genom att arbeta med färg, form och bra skålar och annan utrustning.
  3. Disken är en utmärkt plats att kommunicera smak, tillagning och andra tips via skyltar.
  4. Byt perspektiv ibland och se på disken utifrån, på det sättet som kunden ser den.

Oförpackat kött

När man hanterar oförpackat kött är det mycket viktigt med god hygien. Butiken ska ha ett rengöringsprogram som ingår i egenkontrollsprogrammet. Färskt, oförpackat kött är mycket attraktivt för bakterier och kräver därför en hög säkerhetsnivå.

Alla som arbetar i disken ska ha utbildning i livsmedelshygien och bära skyddskläder.

Öppna de olika vakuumförpackade styckningsdetaljerna i datumordning, börja med dem som har närmast till bäst-före eller sista-förbrukningsdag. Om det blir kött över i disken när kvällen kommer ska det vakuumförpackas innan det placeras i kylrummet.

Gå till nästa lektion