Uppgift - en reklamkampanj för att stoppa spridningen av resistenta bakterier under semesterresor

Arbeta i grupper.

Unga tillhör en grupp i samhället som reser mycket. Det kan vara resor till semesterorter tillsammans med familjen eller äventyrsresor med kompisar. Nu ska ni få skapa en reklamkampanj för att stoppa spridningen av resistenta bakterier under semesterresor.

Gör så här

  • Diskutera vilka områden som ni tycker är viktiga att informera om.
  • Diskutera vilka tips ni tycker är viktigast att förmedla i kampanjen.
  • Diskutera vilka medier ni skulle vilja använda för att genomföra kampanjen.

Sammanställ er tankar och idéer på ett A3-papper och förbered er på att presentera för de andra i klassen.