Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • Bara inom Europa är skillnaden i användning av antibiotika stor, hur tror ni att det påverkar spridningen av resistenta bakterier?
  • I filmen nämner man att tvätta händerna är en viktig förebyggande åtgärd. När tror ni att man bör vara extra noga med handtvätt under en resa?