Frågor till texten

Jobba i par.

Gör så här

  • Byt frågor med ett annat par.
  • Arbeta med att besvara frågorna.
  • Avsluta med att redovisa era svar för paret som skrev frågorna.