Exit ticket

Svara på frågorna individuellt.

  • Hur sprids resistenta bakterier globalt sett?
  • Ge exempel på vad man kan göra för att skydda sig mot resistenta bakterier på resan.