Avslut i helklass

Presentationer.

Sammanfatta lektionen med att varje grupp presenterar sin reklamkampanj.

I helklass

Avsluta med att diskutera följande fråga:

Skulle hotet med resistenta bakterier kunna påverka var du väljer att resa?