Resistenta bakterier - ett hot på semestern?

Med en stor rörligheten av människor, djur och mat runt jorden sprids resistenta bakterier. I den här lektionen får ni lära er om vad man kan göra för att skydda sig från resistenta bakterier på resan.

Mål

  • Att förstå hur resistenta bakterier sprider sig över världen.
  • Att förstå hur man kan skydda sig från resistenta bakterier på resan.