Uppgift - en affisch om jakten på ny antibiotika

Arbeta i grupper.

Skapa en affisch som berättar om jakten på ny antibiotika.

Gör så här

  • Diskutera i gruppen vilka områden som ni tycker är viktiga och som ni vill berätta om i er affisch.
  • Använd A3-papper och skapa er affisch med stora rubriker, textstycken och bilder.