Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • Varför är det nödvändigt att hitta ny antibiotika?
  • Vad tror ni det är som lockar forskare att undersöka allt mer udda svampar och djur som till exempel sengångare?