Frågor till texten

Arbeta i par.

Nu får ni arbeta med frågor på texten som ni har läst. Försök att svara med egna ord.

  • Vad menas med antibiotikafritt kött?
  • Vad händer med bakterier vid upphettning?
  • I vilka livsmedel kan det finnas skadliga bakterier?
  • Ge exempel på en resistent bakterie?
  • Hur ska man hantera förpackningar som kött har legat i?