Exit ticket

Svara på frågorna individuellt.

  • Varför är det viktigt att hitta ny antibiotika?
  • Ge exempel på olika metoder som forskare använder för att hitta ny antibiotika.