Avslut i helklass

Utställning.

Utställning

  • Sätt upp affischerna på lämplig plats i klassrummet.
  • Titta på utställningen av affischerna som klassen har skapat.

Avsluta med att diskutera följande fråga i helklass:

”Det är inte ens hundra år sedan som vanliga sjukdomar som exempelvis lunginflammation var en livshotande åkomma som även friska, unga människor avled i. År 2016 anmäldes drygt 4 400 fall i Sverige där människor smittats av den multiresistenta bakterien MRSA. Det innebär en ökning med 14 procent jämfört med året innan. I Sverige kan dödsfallen hittills räknas i hundratal årligen, enligt Folkhälsoinstitutet.” (kit.se)

Vad kan man göra för att frågan om ny antibiotika ska bli en prioriterad fråga både nationellt och globalt?