Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • Vilket är det mest effektiva sättet att stoppa smittspridning när man hanterar livsmedel? Finns det flera sätt som ni känner till?
  • På vilket sätt kan det ha betydelse varifrån köttet som du äter kommer ifrån?