Avslut i helklass

Presentationer.

Avsluta lektionen med att varje grupp presenterar sin artikel.

Om ni hinner

Diskutera följande fråga:

Skulle problemet med antibiotika och resistenta bakterier kunna påverka vad du väljer att köpa i butiken? Förklara.