Uppgift - en kampanj för sociala medier

Arbeta i grupper.

Er uppgift är att skapa en kampanj för sociala medier med syfte att upplysa andra unga om problemet med antibiotikaresistens.

Gör så här:

  • Tänk igenom och diskutera er fram till vad som är viktigt att berätta för andra.
  • Tänk igenom och diskutera er fram till hur ni ska säga det. En metod att komma fram till bra idéer är genom att ”brainstorma”.
  • Bestäm vilka sociala medier ni vill använda er av.
  • Bestäm om ni ska använda bara text eller text i kombination med bild och/eller film.
  • Använd gärna ”#AntibiotikaSkolan” för att hjälpa andra att hitta er kampanj.