Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • Vad är problemet med antibiotikaresistens?
  • Vilket är det mest effektiva sättet att minska spridningen av resistenta bakterier?