Frågor till texten

Arbeta i par.

Nu får ni arbeta med frågor på texten som ni har läst. Försök att svara med egna ord.

  • Vad är antibiotika?
  • Vad innebär antibiotikaresistens?
  • Varför är antibiotikaresistens ett problem?
  • Hur kan man minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier?
  • Varför har djuruppfödning världen över en viktig roll i frågan om antibiotikaresistens?