Exit ticket

Svara på frågorna individuellt.

  • Hur sprids antibiotikaresistenta bakterier?
  • Ge exempel på hur antibiotikaresistenta bakterier drabbar sjukvården i Sverige.