Avslut i helklass

Redovisningar.

Avsluta lektionen med att varje grupp får berätta om och visa sin kampanj.