Antibiotika och resistens

Resistens betyder att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. I den här lektionen får ni lära er mer om antibiotikaresistens och varför det är ett problem för samhället.

Mål

  • Att förstå varför bakterier utvecklar antibiotikaresistens.
  • Att förstå hur man kan minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.