​Uppgift - Linjen: Värderande frågor

Jobba tillsammans med Linjen: Värderande frågor.

Linjen

Lärarinstruktion

Skriv ut sex stycken lappar numrerade med 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Skapa en linje på golvet i klassrummet, från vägg till vägg. Använd lapparna att lägga på golvet. 1 och 6 är varandras motsatser.

Exempel:

Påstående - Man borde införa strängare regler för användning av antibiotika.

1 = Håller inte alls med.
6 = Håller med fullständigt.

Efter varje påstående:

  • Låt eleverna samtala med de andra på samma siffra en kort stund om varför de har ställt sig som de har.
  • Avsluta varje påstående med att några av eleverna får kommentera sitt ställningstagande..

Påståenden

  • Billigt kött är viktigt, därför borde antibiotika kunna användas fritt i djuruppfödning.
  • Enstaka djur måste kunna behandlas med antibiotika för att undvika onödigt lidande.
  • Vi borde ha ännu strängare lagar kring djurhållning eftersom djur som får en bra omsorg inte behöver antibiotika.
  • Man borde inte tillåta import av kött från länder som använder mycket antibiotika.
  • Restauranger och skolkök skulle ha krav på sig att redovisa varifrån köttet kommer.
  • Jag skulle vilja kunna köpa antibiotikafria köttprodukter.
  • God hygien är grunden för att minska spridning av bakterier - det gäller både djur och människor.