Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • I filmen sägs att i stora delar av världen ges antibiotika till djur i jakt på billigt kött. På vilket sätt gör antibiotika att kött blir billigare tror ni?
  • Vilken är faran med att ge antibiotika till djur som egentligen inte behöver det?