Frågor till texten

Arbeta individuellt.

Sant eller falskt?

Är påståendena nedan sanna eller falska?

  • Sverige ligger lägst i användningen av antibiotika inom EU. (Sant eller falskt?)
  • I Sverige får man endast ge antibiotika till djur som är sjuka. (Sant eller falskt?)
  • Den största antibiotikaanvändningen globalt sett finns inom djurhållningen. (Sant eller falskt?)
  • I USA ges endast 30 procent av den totala mängden antibiotika till djur. (Sant eller falskt?)
  • Antibiotika kan användas i tillväxtbefrämjande syfte för att få fram billigare kött. (Sant eller falskt?)
  • I Sverige är det vanligt att man kuperar grisarnas svansar. (Sant eller falskt?)
  • I vissa EU-länder ger man antibiotika till djur som är friska. (Sant eller falskt?)