Exit ticket

Svara på frågorna individuellt.

  • Bidrar användning av antibiotika till att resistenta bakterier sprids?
  • Ge exempel på vad uppfödare kan göra för att minska användningen av antibiotika.