Avslut i helklass

Avsluta med att diskutera en fråga i helklass.

“Ju mer antibiotika som används i samhället desto mer ökar risken för spridning av resistenta bakterier. Redan i dag dör 25 000 personer i Europa varje år till följd av resistenta bakterier.”

Diskutera den här frågan i helklass:

Vad kan vi som konsumenter göra för att påverka användningen av antibiotika inom djurhållning både nationellt och globalt?