Uppgift - ett nyhetsinslag på radio eller TV

Arbeta i grupper.

I den här uppgiften får ni skapa ett nyhetsinslag om antibiotikas betydelse för människans hälsa.

Gör så här

  • Börja med att skriva manus för ett nyhetsinslag på radio eller TV som fokuserar på att berätta om antibiotikas betydelse för människans hälsa.
  • Utgå från de tre viktigaste områden som ni valde ut i föregående uppgift.
  • Bestäm olika roller i gruppen för att presentera arbetet som ett nyhetsinslag. Några kan vara journalister och andra kan exempelvis vara läkare eller patient.
  • Tänk efter vilka roller ni kan använda för att presentera ert arbete på bästa sätt.