Titta på filmen

Börja med att titta på den animerade filmen som handlar om antibiotika.

Diskutera i helklass

  • Kan ni förklara och ge exempel på varför upptäckten av antibiotika var revolutionerande för människans hälsa? 
  • Vad tror ni det skulle innebära för sjukvården om antibiotika slutade att fungera?