Exit ticket

Svara på frågorna individuellt.

  • Vilken betydelse har antibiotika inom sjukvården?
  • På vilket sätt kan antibiotika påverka kroppens eget immunförsvar?