Avslut i helklass

Presentationer.

Avsluta lektionen med att grupperna presenterar sina nyhetsinslag.