Arbeta med texten

Arbeta i par.

Arbeta i par med texten som ni har läst.

  • Börja med att jämföra era stödord med varandra. Skiljer sig era anteckningar åt? Prata om varför.
  • Fortsätt med att tillsammans välja ut textens tre viktigaste områden. Beskriv dessa områden med egna ord. Utgå från era stödord.