Arbeta med faktablad

Individuell läsning med anteckningar.

Läs texten i Faktabladet Antibiotika och människans hälsa. Texten finns här eller i en PDF längre ner på sidan.

Gör så här

  • Läs individuellt i din egen takt och fokusera på att förstå innehållet. 
  • Skriv stödord som hjälper dig att komma ihåg viktiga delar av texten.

Antibiotika och människans hälsa

Antibiotika har stor betydelse inom sjukvården. Före antibiotikans upptäckt kunde man inte behandla vissa sjukdomar orsakade av bakterier lika effektivt som idag, exempelvis blodförgiftning och lunginflammation.

År 1928 upptäcktes den första formen av antibiotika. Det var forskaren Alexander Fleming som av ett misstag upptäckte medlet. Han insåg att antibiotikan kunde användas för att döda eller hämma bakteriers tillväxt.

Antibiotika är en förutsättning för att kunna bedriva avancerad vård som till exempel vissa operationer, transplantationer och prematurvård. Antibiotika används också vid lindrigare bakteriella infektioner som till exempel urinvägsinfektion, halsfluss och bihåleinflammation. Tidigare har man inom svensk sjukvård haft en överanvändning av antibiotika och i stora delar av världen är det fortfarande så. Men den generösa användningen har sina baksidor.

Tron på antibiotika som en mirakelmedicin gjorde att den började användas inom djuruppfödning för att förebygga sjukdomar och snabba på tillväxten. Antibiotika har alltså använts till både människor och djur i alltför stor utsträckning. I takt med att allt mer antibiotika använts har också resistenta bakterier utvecklats.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett mycket allvarligt problem och kan drabba vem som helst. Resistens innebär att behandling med antibiotika inte fungerar vilket gör att vissa sjukdomar inte kan behandlas.

Med den överanvändning av antibiotika som tidigare funnits inom sjukvården och djuruppfödningen har vi skapat en mycket problematisk situation. Överanvändning av antibiotika är fortfarande ett allvarligt problem i stora delar av världen. 

Men det finns lösningar

Vid vissa sjukdomar, både hos djur och människor, kan antibiotikans effekt i vissa fall vara liten eller ingen alls. Förr ordinerades antibiotika oftare vid exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation och lindrig halsfluss. Läkare och veterinärer kan minska antalet utskrivningar av antibiotika. Inom djuruppfödning har man i Sverige genomfört en mängd åtgärder för att minska användningen av antibiotika. Idag är Sverige det land i EU som använder minst antibiotika inom djuruppfödning. Allt hänger ihop, därför är minskad användning av antibiotika till både djur och människor viktigt för vår hälsa.

Vad är antibiotika?

Antibiotika är ämnen som finns naturligt hos svampar och bakterier. Den antibiotika som svampar och bakterier producerar är ett försvar mot andra organismer. Antibiotika kan exempelvis fungera genom att störa bakterieceller så att de inte kan tillverka delar av sin cellvägg. Inom biologin beskrivs antibiotika som ämnen som produceras av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta.

Den antibiotika som framställs för medicin angriper bara bakterieceller men låter andra celler vara i fred. Därför kan antibiotikan också användas som ett läkemedel. Ett problem med antibiotika är dock att den även angriper goda bakterier som finns i kroppen, inte minst i tarmsystemet. Forskning har också visat att antibiotika kan påverka immunförsvaret negativt.

Antibiotika slår ut immunförsvaret

Människans immunförsvar är starkt förknippat med den bakterieflora vi har i våra tarmar. Eftersom antibiotika stör den normala bakteriefloran påverkas också kroppens immunförsvar negativt. Varierad kost med mycket grönsaker har däremot en positiv effekt på bakteriefloran och därmed vårt immunförsvar. Idag utgår man inom sjukvården från att antibiotika påverkar den normala bakteriefloran och att kroppen hos en i övrigt frisk person oftast själv kan ta hand om och läka ut enklare infektioner som öroninflammation och lindrig halsfluss.