Info för lärare

Hej lärare! Med antibiotikaskolan får du och dina elever sex lektioner som täcker olika aspekter av antibiotika.

De sex lektionerna är:

 • Antibiotika och resistens
 • Antibiotika och människans hälsa
 • Jakten på ny antibiotika
 • Antibiotika och djuruppfödning
 • Resistenta bakterier, ett hot på semestern?
 • Antibiotika och bakterier i maten

 • De riktar sig till elever och är alltså ett arbetsmaterial för dina elever. Det är bra om du som pedagog vägleder eleverna genom lektionerna. Läs själv igenom lektionen innan ni börjar arbeta i klassen. Vi har medvetet försökt avgränsa lektionerna till en omfattning som ni bör hinna med inom loppet av 60 till 120 minuter.

  Varje lektion har samma struktur vilket skapar igenkänning om ni väljer att arbeta med flera av lektionerna. Så här ser strukturen ut:

  • Mål med lektionen
  • Titta på filmen
  • Arbeta med faktablad
  • Frågor till texten
  • En uppgift - eleverna använder förmågor för att skapa något som visar vad de har lärt sig, till exempel ett nyhetsinslag.
  • Avslut i helklass
  • Exit ticket (individuell återkoppling)

  Faktablad

  Till varje lektion finns ett faktablad med samma namn som lektionen. Det är i faktabladen som eleverna hämtar sina kunskaper. Faktabladet består av aktuell information som beskriver problemen med antibiotikaresistens ur olika infallsvinklar. En lektions faktablad finns som PDF längst ner i alla artiklar som hör till lektionen, samt i fulltext under varje lektions uppgift.

  Anpassat för åk 7-9 och gymnasiet

  Lektionerna är anpassade för både högstadiet och gymnasiet. Fakta som förmedlas genom lektionerna är relevant för alla, oavsett ålder och årskurs. Arbetsmetoderna kan varieras efter dina önskemål och gruppernas förutsättningar.

  Koppling till kursplaner

  Till antibiotikaskolan finns också en sammanställd koppling till kursplaner. Denna koppling är generell för alla lektioner och gäller både högstadiet och gymnasiet. Även om ytterligare kopplingar kan göras till andra kurser har vi valt att fokusera på följande kurser:

  Årskurs 7-9

  • Biologi
  • Geografi
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska

  Gymnasiet

  • Naturkunskap 1b
  • Naturkunskap 2
  • Biologi 2
  • Svenska

  Frågor och synpunkter

  Om du har frågor, tips eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på Svenskt Kött. Skriv ett e-postmeddelande till info@svensktkott.se