Om köttskolan

Köttskolan.se är en digital köttskola som drivs av Svenskt Kött. Den ger på ett enkelt sätt mer kunskap om kött som råvara, mat och näring.

Det finns ett växande intresse för köttkvalitet, något som hänger samman med ett generellt ökat intresse för hållbar konsumtion och matlagning hos konsumenterna och det vill Svenskt kött möta.

Köttskolan samlar och åskådliggör fakta om kött och köttkvalitet på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Utbildningar i att välja, laga och hantera kött samsas med utbildningar om kött och näring eller fördelarna med det svenska köttet och en specialutbildning för butiksmedarbetare.

Alla kursdeltagare kan följa en utbildningsplan och skaffa sig kunskap i egen takt och efter eget intresse.

Målgruppen är personal inom dagligvaruhandeln samt intresserade konsumenter.

Finansiellt stöd

Köttskolan finansieras med stöd av Europeiska Unionen i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak European Regional Development Fund inom projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

Redaktion

I redaktionen för Köttskolan ingår:

  • Anna K Sjögren, Utbildningsansvarig
  • Eric Persson, Utbildningsansvarig
  • Johanna Westman, Utbildningsansvarig
  • Fredrik Engström, Utbildningsansvarig
  • Fredrik Persson, fotograf
  • Teamet på AGoodId, kommunikationsbyrå
  • Jenny Elsmark, projektledare
  • Karin Amedé, Svenskt Kött
  • Isabel Moretti, Svenskt Kött

Starta en utbildning

Utbildningar Om köttskolanAktuellt Kontakt